Försäljning & Service: 08 445 14 30 - [email protected]
Rengöring Fordonstvätt Miljö Fordonstvätt

Rengöring Fordonstvätt Miljö Fordonstvätt

Artikelnr: 48-1110 Kategori:

Rengöring Fordonstvätt Miljö Fordonstvätt

FORDONSTVÄTT MILJÖ är ett kombinerat rengörings- och avfettningsmedel. Lätt biologiskt nedbrytbar. Används för rengöring av maskiner, motorer, motorredskap, person- och lastbilar m.m.

FORDONSTVÄTT MILJÖ skall inte användas som rengöring före ommålning eller på plexiglas.

Yta: Aluminium – obehandlad, Aluminium – eloxerad, Industrimålade ytor, Metallytor, Målade ytor – tåg, bussar, lastbilar, personbilar, Plåt

Förorening: Fett, Insektsrester, Luftföroreningar, Olja, Partikelsmuts, Sot, fet smuts

000

Rengöring Fordonstvätt Miljö Fordonstvätt

 

Kategori: Industrirengöring

 

FORDONSTVÄTT MILJÖ är ett kombinerat rengörings- och avfettningsmedel. Lätt biologiskt nedbrytbar. Används för rengöring av maskiner, motorer, motorredskap, person- och lastbilar m.m.

FORDONSTVÄTT MILJÖ skall inte användas som rengöring före ommålning eller på plexiglas.

Yta: Aluminium – obehandlad, Aluminium – eloxerad, Industrimålade ytor, Metallytor, Målade ytor – tåg, bussar, lastbilar, personbilar, Plåt

Förorening: Fett, Insektsrester, Luftföroreningar, Olja, Partikelsmuts, Sot, fet smuts

Begär offert