Försäljning & Service: 08 445 14 30 - [email protected]

Kommuner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håll din stad ren och fin – med de olika applikationerna som DYNAJET erbjuder, kan du rengöra gångbanor, trappor, byggnader,

parker, statyer, kyrkogårdar och mycket mer.

Tack vare de mobila DYNAJET spolaggregaten kan du tvätta överallt.

 

Läs mer:

DYNAJET 350th

DYNAJET 350th spolsläp högtrycksaggregat