Försäljning & Service: 08 445 14 30 - [email protected]

Avloppsspolning

Avloppsspolning

Oavsett om du spolar köksavlopp, fastighetsstammar eller huvudavloppssystem, hittar du spolaggregat med rätt specifikationer för dig.

I Sverige är vi unika med att arbeta med högre värme för avloppspolning, vilket är helt rätt, eftersom det ökar både effektiveten och användarvänligheten.

Du kan spola med högtryck från minsta avloppsledning upp till avloppsledningar som är 450 mm.

Perfekta aggregat för ny personal med hög användarvänlighet och få risker att göra fel. Idealisk högtrycksaggregat för montering i transportbil (skåpbil).


Arbetar du dagligen med avloppsspolning?
Läs mer om våra marknadsledande spolaggregat för avloppsspolning.

Spolbil högtrycksaggregat

Spolbil högtrycksaggregat

Rekommenderade produkter